Waarom er nog nooit eerder zoveel coaches nodig zijn als nu
11 september 2017 
in Blog

Waarom er nog nooit eerder zoveel coaches nodig zijn als nu

We leven in een periode van grote veranderingen. Zichtbare en minder of niet zichtbare. We hebben te maken met robots die banen overnemen. Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Politieke verschuivingen zorgen ervoor dat er geen structurele besluiten worden genomen.

Dat zijn dingen op macroniveau; op wereld of landelijk niveau. Wat betekent dit voor mensen en hoe reageren mensen hierop? Denk je dat mensen hier überhaupt mee bezig zijn?

Ik denk het niet, want ze ervaren de dagelijks gevolgen hier niet bewust van. Althans dat denken ze. Want het feit dat er zoveel veranderingen zijn, heeft wel degelijk invloed op bijvoorbeeld de kosten van de boodschappen, de klanten van het bedrijf waar ze voor werken en misschien zelfs wel de stemming van mensen.

Laten we eens naar wat voorbeelden kijken:

 • De meeste werkende mensen werkt puur voor het geld
 • Ongeveer de helft van de medewerkers voelt zich betrokken bij het bedrijf waar ze werken
 • 49,2 % van de mensen heeft overgewicht
 • Bij beroepen in de zorg wordt een extreem hoge werkdruk ervaren
 • 1 op de 3 huwelijken strandt binnen 5 jaar
 • 50-plussers vinden moeilijk een nieuwe baan
 • Er sterven nog steeds duizenden mensen aan kanker
 • Hart- en vaatziekten is volksziekte nummer 1
 • Psychisch klachten als depressie e.d. zijn steeds vaker een doodsoorzaak.

Aan de andere kant behoort Nederland tot een van de welvarendste en gelukkigste landen van de wereld.

 • We staan in de top 5 van landen met de hoogste internetdichtheid
 • We doen 60% van onze inkopen online
 • De werkeloosheid is inmiddels weer gedaald tot het niveau van voor de crisis

Dus de vraag is: hoe slecht hebben we het eigenlijk? Of wat maakt dat we zorgen ervaren of niet volledig gelukkig zijn?

Kennelijk hebben mensen een bepaalde oerbehoefte om te blijven zoeken naar iets. Wat dat is dat iets?

Ik heb een lijstje gemaakt van dagelijkse dingen die invloed hebben op welbevinden en geluk.

 • Mantelzorg taken
 • Werkdruk
 • Inkomensonzekerheid
 • Relatieproblemen
 • Financiële stress
 • Gezondheidsproblemen
 • Gebrek aan zingeving in hun werk
 • Onduidelijkheid over eigen indentiteit
 • Verslavingen
 • Druk van social media
 • Spijt van uitgestelde wensen
 • Verlies van dierbaren

Stuk voor stuk onderwerpen die er gewoon zijn en die ook reëel zijn. Ze kunnen zeer zeker een vervelende invloed hebben op de gemoedstoestand van mensen. Interessant is echter waarom de ene persoon er meer last van heeft dan de andere persoon? Hoe komt dat toch?

Waarom is de een meer bewust bezig met bijv. voeding of een gezonde levensstijl dan de ander? Waarom vraagt de een wel om hulp en stopt die ander het ver weg en ontkent hij/zij dat er een probleem is of ontstaat.

Ik zie dagelijks de uitingen van deze onderwerpen. Ik zie ze dan vooral binnen arbeidsrelaties en werkkringen.

Mensen functioneren niet lekker, melden zich ziek of komen uiteindelijk zelfs in de WIA terecht. Ze raken hun baan kwijt omdat er gereorganiseerd wordt of ze worden gewoon ontslagen omdat ze geen bijdrage meer leveren aan het doel van het bedrijf.

Ze hebben moeite om hun aandacht zowel aan het werk, het gezin als de hobby’s te besteden. Het is druk in een periode met kleine kinderen. Ze proberen ‘alle ballen in de lucht te houden’, hebben geen ruimte in hun hoofd meer om ook nog te studeren en uiteindelijk moeten ze aan zichzelf toegeven dat het niet meer zo gaat.

Wat me het meeste opvalt is dat de mensen in zo’n situatie niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Ze zijn volledig van slag en het ene na het andere doemscenario komt voorbij. De schuldvraag is het hoofdonderwerp en die ligt veelal bij de ander.

Daarom zijn er coaches!

Enerzijds om te voorkomen dat mensen in zo’n situatie terecht komen. Maar anderzijds om ze te helpen de boel, en zichzelf, weer op de rit te krijgen.

Hoe zorg je er allereerst voor dat deze mensen zich bewust worden van hun ‘probleem’ en ten tweede dat ze jou weten te vinden om hen te helpen?

Mensen die rijp zijn om gecoacht te worden ontkennen de breedte van de problematiek. Ze maken een prioritering van de grootste problemen en benoemen een van de eerdergenoemde zaken als hoofdprobleem.

Dus bijvoorbeeld:

 • Geld
 • Eenzaamheid
 • Stress
 • Gezondheid
 • Balans
 • Inhoud van werk

Een van deze zaken, mogelijk in verschillende bewoordingen of voorbeelden.

Voor jou als coach de uitdaging om in je communicatie zo specifiek mogelijk te zijn op een van deze problemen. Pas dan ontstaat er een match tussen de behoefte van de potentiële en jouw oplossing. We zijn dan nog niet in de fase van resultaat. Die fase komt pas daarna, als je ze kunt laten zien welke kansen je ze kunt bieden om hun leven een andere wending te geven.

Onthoud dat mensen die de keuze hebben gemaakt om hun situatie te willen gaan verbeteren nog in de zogenaamde bewustwordingsfase zitten. Ze hebben aan zichzelf toegegeven dat ze een probleem hebben. Die fase vraagt enige gewenning, ondersteund met een aantal concrete mogelijkheden, zodat ze stapjes kunnen maken. Jij weet allang waar je heen wilt en wat er gaat gebeuren als ze jouw adviezen gaan opvolgen. Geef de mensen de tijd om dat punt te bereiken.

Haha, zie je wat er gebeurt? Ik ben ook begonnen met coachen alvorens je al aangekomen bent op het punt om te gaan coachen.

We waren de vraag aan het beantwoorden waarom er nu zoveel mensen behoefte aan coaches hebben. Ik hoop dat ik je daar inspiratie voor heb kunnen geven. Met name om vooral door te gaan met het volgen van je droom!

Vol enthousiasme!

Raymond

Over de schrijver
Reactie plaatsen