Hoe help je als coach de werkgever om de arbeidsovereenkomst anders in te richten.
26 maart 2016 
in Blog

Hoe help je als coach de werkgever om de arbeidsovereenkomst anders in te richten.

GoudHet belangrijkste kapitaal voor een werkgever zijn de medewerkers. Die maken het bedrijf en bedienen de klanten. Hoe komt het dan toch dat werkgevers niet unaniem instemmen met ondersteuning van buitenaf, een coach,  om hun medewerkers te helpen als het wat minder met ze gaat of als ze van koers zijn?

In deze blog leg ik je uit hoe dit komt en hoe jij de werkgever kunt helpen de juiste keuzes te maken. Hoe jij als coach een centrale rol kan vervullen en invloed kan hebben op de verwijzingen.

Van arbeid- naar samenwerkingsovereenkomst

Werkgevers en medewerkers hebben zich met elkaar verbonden middels een arbeidsovereenkomst. Maar wist je dat dat eigenlijk dat het begrip arbeidsovereenkomst onjuist is en onvolledig?. Eigenlijk zijn er 3 overeenkomsten nodig om transparant de juiste dingen met elkaar te regelen.

Een aman-875702_1280-2rbeidsovereenkomst is een een samenwerkingsovereenkomst die bestaat uit 3 belangrijks pijlers:

  • Arbeid
  • Inkomen
  • Huwelijkse voorwaarden.

Ik realiseer me dat het een technisch verhaal is. Ik zal ze apart toelichten, om je vooral inzicht te geven in de context van de samenwerking, maar vooral ook om meer begrip te krijgen voor de keuzes die werkgevers maken. Want zij lopen enorme risico’s en worden door wetgeving aan handen en voeten gebonden.

Arbeid:
Onder het kopje arbeid plaats je de afspraken over de taken, de inhoud / functienaam, het aantal uren, de looptijd van het contract en de verantwoordelijkheden van beide partijen.
De wetgeving die hierover gaat is het arbeidsrecht. De meeste recente aardverschuiving in het arbeidsrecht is de wet werk en zekerheid. Hierin zijn fundamentele veranderingen geregeld ten aanzien van ontslag en contractduur.

Werkgevers hebben totaal geen problemen om medewerkers te helpen. Waar ze gefrustreerd over zijn, is dat de investeringen die gedaan moeten worden eenzijdig zijn. Dat geldt ook voor de risico’s die er zijn. Door de nieuwe wetgeving liggen die nog meer bij de werkgever.

Verzekering van Inkomen:
euro-427533_1280De basis van een arbeidsovereenkomst is arbeid = loon. Hoeveel loon ontvangt de medewerker voor het verrichten van arbeid? Het is echter zo dat de medewerker ook loon ontvangt als er geen arbeid wordt geleverd, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of gedurende arbeidsongeschiktheid.
Er is dus sprake van een verzekeringssituatie. De werkgever is verzekeraar van inkomen geworden van de medewerker. De medewerker heeft het risico op inkomensverlies bij de werkgever neergelegd. Er wordt immers ook inkomen overgemaakt als er geen arbeid wordt geleverd. Dit in tegenstelling tot een ZZP-er welke geen inkomen heeft als er niet gewerkt wordt.

Polisvoorwaarden

De wetgeving die gaat over werk en inkomen heet de sociale zekerheid. De regels in de wetgeving zijn vergelijkbaar met verzekeringspolissen. Een medewerker betaald premie om verzekerd te zijn van inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De verzekeraar is het UWV (Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekering) en de verzekeringen die dit verlies afdekken zijn de WW (Werkeloosheidswet) en WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het zou beter zijn om de wetten polisvoorwaarden te noemen, want feitelijk is het namelijk ook zo. Als je niet voldoet aan bepaalde inspanning ontvang je geen uitkering of aanvulling op je inkomen.

Hier ligt een 2e belangrijke reden waarom werkgevers gefrustreerd zijn over de huidige wetten en regels. Het is namelijk zo dat de werkgever, tot 10 jaar lang, een boete kan krijgen voor het feit dat een medewerker in de WIA komt, ook als is deze al uit dienst!

En die boete kan een premie opslag betekenen over de totale loonsom van de organisatie. Dit is een immens risico. Voor jou als coach ligt hier juist een kans!

bridal-636018_1280Huwelijkse voorwaarde
De derde variant of overeenkomst zijn de zogenaamde huwelijkse voorwaarden. Welke regels hebben we om de arbeidsrelatie tot een succes te maken? Wat brengt de medewerker in en wat brengt de werkgever in?

 

Ik pleit ervoor om deze drie afzonderlijke overeenkomsten te bundelen tot een samenwerkingsovereenkomst. Als coach kan je adviseren op de inhoud van de delen over arbeidsrecht en uitkeringen en invloed uitoefenen op het onderhouden en verbeteren van de arbeidsrelatie. Het middel wat je daar vervolgens voor inzet hangt af van de oorzaken van eventuele problemen. En daar ligt wat mij betreft nu de kans voor coaches om een spil te worden binnen de samenwerking tussen de werkgever, medewerker en manager.

Over de schrijver
Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 22 Jul 2020

Bedankt voor het delen van deze informatie over arbeidsovereenkomsten en de verschillende aspecten hiervan. Ik hoor regelmatig dat men hier problemen mee heeft doordat de overeenkomsten zoveel verschillende punten dekken. Ook ben ik benieuwd naar overeenkomsten over tien jaar en wat hierin dan gewijzigd zal zijn.

Marie
Door

Marie

op 30 Oct 2020

Goed om te weten dat er eigenlijk drie overeenkomsten nodig zijn om transparant te zijn. Ik ga mijn eigen arbeidsovereenkomst ook nog even goed doornemen. Ik geloof dat het goed is om kritisch te blijven kijken naar contracten en regels die hierin vermeld staan.

Reactie plaatsen