Hoe help je als coach de werkgevers uit zijn spagaat?
28 maart 2016 
in Blog

Hoe help je als coach de werkgevers uit zijn spagaat?

banner-1183407_1280Laten we de twee belangrijkste risico’s-overwegingen voor een werkgevers nog eens benoemen die ik in eerdere blogs hebt beschreven:

  1. arbeid = loon
  2. de medewerker is het belangrijkste kapitaal van de werkgever, dan kun je direct de spagaat zien waar een werkgever mee zit.

Hij is ten aller tijde financieel verantwoordelijk.
Een werkgever ervaart een arbeidsovereenkomst alsof hij degene is met de plichten en de medewerker de persoon met de rechten. Dat is natuurlijk niet zo, maar de bewijslast voor een werkgever is aanzienlijk hoger dan voor een medewerker. Hier ligt ook de frustratie die werkgevers momenteel uiten in de media over de wet werk en zekerheid. Eén van de veranderingen is dat een werkgever (bijna) altijd een transitie vergoeding moet meegeven bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
balance-154516_1280De werkgever beleeft de nieuwe situatie met de wet werk en zekerheid als een situatie waarin hij/zij overal voor moet betalen. Tegelijkertijd roept dit een discussie op. De vraag wordt gesteld of de werkgever van de medewerker verwacht dat deze er alles aan doet om zich voor de overeenkomst in te zetten. Met andere woorden, dat de medewerker arbeid moet blijven leveren om inkomen te verkrijgen.

Als we het dan hebben over het nakomen van de afspraken, kan je stellen dat de medewerker zelf moet investeren in hulp als het even niet goed gaat. Een medewerker kan dat doen door een uitgebreide zorg verzekering af te sluiten of door in zichzelf te investeren om de arbeidsovereenkomst wel te kunnen blijven vervullen.

 

Taboe

Ik realiseer me dat dit thema’s zijn waar bijna een taboe op heerst. De wereld verandert en ik zou willen pleiten om zaken zoals de afspraken in arbeidsovereenkomsten, of liever samenwerkingsovereenkomsten, ook te flexibiliseren. Initiatieven om gezamenlijke investering te doen zijn er, echter de fiscus heeft daar weer een stokje voor gestoken door de werkkostenregeling. Extra hulp kan gezien worden als loon waarover sociale lasten dienen te worden afgedragen.

clasped-hands-541849_1280

Een advies aan coaches om meer opdrachten bij werkgevers te krijgen, is om de hulp die je biedt in overleg met de accountant te factureren als opleidingskosten. Dit zijn het feitelijk ook, aangezien de medewerker geleerd wordt om zich (persoonlijk) te ontwikkelen. De werkgever creëert hiermee een borging voor zijn investering door deze opleidingskosten onder de studiekostenregeling te laten vallen. Mocht een medewerker de organisatie verlaten, kan de werkgever een deel van zijn investering terugkrijgen.

Zoek naar creatieve oplossingen om het belang van zowel de werkgever als medewerker te dienen. Zo kan je als coach meer betekenen voor je klanten.

Over de schrijver
Reactie plaatsen