9 wetenswaardigheden om meer coach opdrachten te krijgen bij werkgevers
03 april 2016 
in Blog

9 wetenswaardigheden om meer coach opdrachten te krijgen bij werkgevers

Werkgevers hebben uitlopende redenen om een medewerker wel of geen begeleiding aan te bieden bij een coach. De volgende overwegingen kunnen voor een werkgever meespelen in de bereidheid om te investeren. Zodra je in de gaten hebt wat die overwegingen zijn voor die werkgever kun je daar op in spelen.

De looptijd van de overeenkomst, dus bepaald of onbepaalde tijd.
Het klinkt wat oneerbiedig als we over mensen praten maar bij de beslissing om te investeren speelt de terugverdien tijd een rol. Bij een tijdelijk contract is die beperkt en zal de bereidheid minder
groot zijn.direction-1019747_1280

Het functioneren van de medewerker.
Steven Covey zegt dat altijd zo mooi: “have the end in mind” of met andere woorden wat wil je bereiken, waar wil je heen. Die vraag stel ik de werkgever ook alvorens te gaan starten met een begeleiding. Wat zou het resultaat moeten zijn: dat een medewerker bepaalde vaardigheden beter gaat uitvoeren of dat bijvoorbeeld het team beter gaat presteren?

Het principe van geven en nemen.Schermafbeelding 2016-04-03 om 08.59.43Voor de medewerker die alles geeft voor de “zaak” zal de baas wederzijds dat zelfde gevoel hebben als voor
een medewerker die exact doet waarvoor hij is aangenomen. Dit zijn de medewerkers die geen minuut langer zullen blijven dan strikt noodzakelijk. De wet van de wederkerigheid is hier dan ook van toepassing, namelijk dat de werkgever ook het minimale zal doen voor de medewerker.

Co-financiering
Als je kunt aanbieden dat er een subsidie mogelijkheid is vanuit een branche vereniging zullen je kansen op een opdracht direct stijgen. Deze bijdrage spreekt namelijk aan op het frustratie gevoel van de werkgever dat hij alles moet betalen. Een bijdrage in de kosten zal dat gevoel verminderen.

Inventariseer of een potentiële klant is aangesloten bij een branche vereniging en onderzoek de subsidie mogelijkheden.

Verzekeraars
Onderzoek welke verzekeraars een bijdrage willen leveren in de begeleiding van medewerkers of een team.

Loopbaan ocareer-1020061_1280ntwikkeling Maak een aanbod wat direct aanspreekt op de latente behoefte. Beschrijf voorbeelden van resultaten die je hebt geboekt bij eerdere coach trajecten. Vertel wat het effect voor de medewerker en werkgever is geweest.

Vertaal resultaat in geld

Beschrijf resultaten en druk deze uit in concreet meetbare effecten zoals: financiële winst, besparingen, verhoging productiviteit etc. Maak het zo inzichtelijk mogelijk wat jouw werkwijze gaat opleveren.

 

Werkwijze ombouwen naar methode

Bedrijven zoeken naar continuïteit en borging van processen. Als zelfstandig coach wordt je serieuzer genomen als je vertelt dat je werkt volgens een bepaalde methode of systeem. Dat roept herkenning op en straalt vertrouwen uit. Hierin kun je je ook onderscheiden van andere coaches.

De betaler bepaalt
Je helpt de werkgever door hulp te bieden aan een medewerker. Realiseer je dat je eigenlijk 2 klanten hebt, de medewerker en de werkgever. Mogelijk hebben beide een ander resultaat in gedachte. Respecteer de privacy van de medewerker, maar werk naar het doel waarvoor de werkgever jou inhuurt.

Met deze inzichten kun je zorgen dat je een echte partner wordt van de werkgever. Hij ervaart dat je meedenkt om de bedrijfsresultaten te verbeteren door kosten te beheersen en de medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren.

Succes

Met enthousiaste groet,

Raymond

Over de schrijver
Reactie plaatsen