39 manieren om beter te presteren
01 oktober 2015 
in Blog

39 manieren om beter te presteren

39 manieren om beter te presteren

 In dit artikel deel ik 39 inzichten die je gaan helpen om je bedrijf succesvoller te maken. In mijn optiek zijn daar drie basisingrediënten voor nodig, namelijk: de ondernemer, de medewerkers en de samenwerking tussen de verschillende mensen. Deze 39 manieren hebben direct invloed op de mens achter de rol die vervuld wordt door iedereen afzonderlijk. En gelukkige mensen presteren nu eenmaal beter en voelen zich ook gelukkiger. Alle reden om met deze prestatieverbeteraars aan de slag te gaan!

#1 Bronnen

HR staat voor Human Resources, letterlijk de menselijke bronnen. Dat waar de mens uit kan putten eigenlijk. Wat zijn bronnen? Zijn dat alleen talenten, competenties en karaktereigenschappen, of vermogens als leervermogen, analytisch vermogen, denkvermogen etc.? De bron is letterlijk de plek waar de energie vandaan komt, waar het vuur brandt en waar de overtuigingen zich bevinden. Samenwerken begint bij het ‘aanraken van de bron’ en die vervolgens laten stromen.

#2 Bouwgrond

Een geplant zaadje zal groeien met de juiste voeding en aandacht. Het is een proces van celdeling. Bij de mens is dat exact hetzelfde en dat begint al direct na de samensmelting van een eicel en een zaadcel. De cel bestaat in essentie uit 2 onderdelen: de bouwtekening (het erfelijk materiaal) en de bouwstenen (proteïnen e.d.). Dr. Bruce Lipton (auteur van o.a. De Biologie van de overtuiging) maakt ons bewust dat de voedingsbodem van cellen, de stoffen in de bloedbaan zijn. Daarnaast reageert de cel direct op signalen uit zijn omgeving. En weet je wat die signalen o.a. zijn? De werkplek (kleur, lichtinval, meubilair etc.), de sfeer die ‘hangt’ op een werkplek en omgangsvormen (verbaal en non-verbaal).

foto Unknown

#3 Resonantie

Resoneren betekent ‘in trilling zijn’. In de natuurkundelessen leerden we dat 2 gelijkgestemde golven elkaar versterken en tegengestelde juist tot uitdoven leiden. Welnu, er is vastgesteld dat onze hersenen elektromagnetische golfjes uitzenden. Die zijn ook zichtbaar op o.a. een EEG. In de spreektaal passen we dat ook toe, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Een van de veelgebruikte uitspraken in deze context is: “We zitten op dezelfde golflengte” als uitdrukking van wederzijds begrip. Ideeën en versterking van mogelijkheden komen tot stand als die elektromagnetische velden elkaar dus versterken. En realiseer je daarbij dat gedachten vele malen sterker zijn dan gesproken of geschreven woorden. Het spreekwoord “Je krijgt wat je denkt” sluit daarbij aan….

Unknown-2

Klik hier als je het hele artikel als PDF wilt ontvangen

# 4 Teamspirit

Spirit als op zichzelf staand woord bevat energie en actie, drive, vooruitgang, bevlogenheid. Teamspirit is een bundeling van die energieën en drives. Het team is zo sterk als de zwakste schakel, m.a.w. een teamlid met niet-gelijkgestemde gedachtes en overtuigingen (elektromagnetische velden) doet afbreuk aan die spirit. Blijf aandacht vragen voor ‘de Klik’.

images Unknown-3

#5 Functioneel

In de sport wordt het onderscheid tussen een functionele en perfecte handeling gemaakt. Wat bedoel ik daarmee? Een pass, slag, worp of schot enz. zonder kans op scoren, mag 70% van kwaliteit zijn als er maar vooruitgang wordt geboekt en risico’s worden vermeden. Een winnende handeling (strafschop, vrije bal, putt bij golf e.d.) die tot een scorend punt kan leiden dient perfect te zijn.

Hoe kun je dit mechanisme toepassen op bijvoorbeeld reïntegreren? Het begrip ‘functioneel inzetbaar’ is een stuk positiever dan ‘benutbare mogelijkheden’. Dat impliceert altijd een deel onvermogen. ‘Functioneel’ geeft aan dat er iemand van toegevoegde waarde is en dat er niet verwacht wordt dat hij een scorende bijdrage levert.

#6 Presentisme

Meerdere onderzoeken spreken over presentisme (aanwezig zijn maar niets doen). Het Trimbos-instituut laat in Nemesis2 heel duidelijk zien hoeveel dagen per maand men aanwezig is, maar geen substantiële bijdrage levert aan de productie. Gemiddeld 3-6 dagen per maand! Mijn pleidooi richt zich dan ook op het geven van aandacht aan die mensen in plaats van aan de groep afwezigen (absentisme). Reken eens om wat er méér gedaan kan worden met dezelfde groep als de aanwezigheid ook daadwerkelijk inzet en levering betekent!

Voorlopige resultaten Nemesis 2

#7 Missie

Wat is de missie van je bedrijf? En wat is de missie van jezelf? Zeker bij de aanname, maar ook tussentijds is toetsen of de missies van beide nog congruent zijn, ongelofelijk belangrijk. Dit is het absolute fundament voor energie opladen of lekken. Eigenlijk zou iedereen een training moeten krijgen in het opstellen van een missieverklaring of een IK-verklaring. Waarom? Omdat dit statement de basis is voor het nemen van elke beslissing die genomen moet worden. Het is de manier om persoonlijk en zakelijk te groeien en te leren omgaan met veranderingen.

#8 Doelstelling

Wat wil je bereiken met je product of dienst, welke toegevoegde waarde wil je leveren aan je klanten? Die beleving is letterlijk een voedingsbodem voor medewerkers. Het plantje zal minder mooi in bloei komen te staan als het juiste groeimiddel ontbreekt. Is de doelstelling voor de medewerkers helder? Is deze begrepen, kunnen ze de doelstelling toepassen en laten ze zien dat ze de doelstelling realiseren? Van mededeling en bewustwording naar uitvoering is een groot traject dat met geduld en oprechte intentie een succes wordt.

#9 Duurzaamheid

Gemiddeld werken we 47 jaar. Dat is een enorme tijd, voor velen meer dan een half leven. In die periode zullen vele veranderingen plaatsvinden die van invloed zijn op de uitvoering van dat werk.

formule voor bespreken veranderingen

Laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Ik ben 50 jaar. Toen ik het atheneum verliet, startten net de computerlessen. We maakten gebruik van een fax. De eerste mobiele telefoons waren apparaten waar je een tas bij kreeg om de telefoon plus accu te kunnen tillen. Softwaresystemen, meerdere crisissen, gezinsuitbreiding, gezondheidsperikelen, verhuizingen et cetera. Zowel zakelijk als privé zijn dit normale ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Om de verwachting t.a.v. de te leveren prestatie te kunnen volhouden moeten mensen leren om de veranderingen van het leven onderdeel te laten zijn van hun ritme, zodat de veranderingen ze niet snel van slag brengen en sneller laten herstellen. Dat leren we niet standaard op school. Duurzaam inzetbaar gaat over leren aanpassen en mentaal en fysiek het lichaam blijven onderhouden en voorbereiden om de betaalde prestatie mogelijk te blijven maken. Die mindset is zeker nog geen gewoonte.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 13.39.24

Interessante praktijkvoorbeelden op www.duurzaaminzetbaarheid..nl

#10 Bevlogenheid

Waar gaat je hartje sneller van kloppen? Vraag je dat wel eens aan je medewerkers? Uit een onderzoek gepubliceerd op nu.nl kwam naar voren dat slechts 10% van de werkende populatie een droombaan heeft. Dat zijn schokkende cijfers. In een enquête die we onder onze klanten hebben gehouden, geven werkgevers aan dat zij gebrek aan bevlogenheid (naast vertrouwen en communicatie) het grootste struikelblok vinden bij medewerkers. Dat is interessant. Ik redeneer altijd vanuit preventie. Met andere woorden: heb je het onderwerp bevlogenheid überhaupt wel ter sprake gebracht, bijvoorbeeld bij de aanname of tijdens functioneringsgesprekken? Hier valt dus heel veel te winnen, want zowel de werkgever als de medewerker geeft aan hier een probleem te ervaren.

#11 Vertrouwen

Wat is vertrouwen? Is het vertrouwen een keertje geschaad? Gaat één van beiden ervan uit dat de ander de kantjes eraf loopt? Je krijgt bevestigd wat je wilt zien! Steven Covey heeft ooit de emotionele bankrekening geïntroduceerd. Een opname, of anders gezegd een inbreuk op het vertrouwen, is een kras voor het leven. Die is lastig goed te maken. Je kunt wel weer credits opbouwen, maar zodra er iets gebeurt wat geassocieerd wordt met die eerdere negatieve gebeurtenis, volgt onmiddellijk “zie je wel, had ik toch gezegd”.

Vanuit de werking van ons geheugen weten we inmiddels ook dat herinneringen en ervaringen opgeslagen blijven totdat deze actief worden gewist.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 13.46.52

 

#12 Energie

Einstein heeft een mooie formule gemaakt, E=mc2. Remco Claassen heeft de berekening van de lichtsnelheid vertaald naar de congruentie van zingeving en toegevoegde waarde. Energie en enthousiasme worden bepaald doordat je mag doen wat je het liefste doet, dat je mag zijn wie je bent en dat je kunt doen waar je het beste in bent. Als één van de drie componenten ontbreekt, ontstaat er een energielek.

Wat is energie nu eigenlijk? De anatomieselsen die ik ooit volgde eind jaren ’80 van de vorige eeuw, vertelden over cellen en een beetje DNA. Maar de microscopische beelden laten zien dat er nog een aantal lagen dieper zijn dan het DNA. Want waar is DNA dan weer uit opgebouwd? Als je de microscoop nog verder laat inzoomen, zien we dat we bestaan uit moleculen die zijn opgebouwd uit atomen en fotonen. Dat is de feitelijke energie. Herstellen van cellen of delen van cellen kan dus alleen vanuit het opwekken van energie. Dit is zo’n belangrijk inzicht en heeft zulke verregaande consequenties voor allerlei behandelvormen, communicatievormen e.d., dat dat nog even ‘geparkeerd’ wordt.

Schermafbeelding 2015-09-29 om 13.55.09

Ik sprak bij #3 en #4 over resonantie en teamspirit. Atomen en fotonen worden in beweging gezet door trillingen en golfjes. Dat is niet mijn visie, dat is basale natuurkunde. We zijn alleen nog niet gewend om de vertaalslag te maken naar menselijk handelen. Bruce Lipton voegt daar nog de biologische reacties aan toe. Wow, degene die de sleutel tot zijn energie heeft, is in het bezit van het geheim tot een leven lang gelukkig en gezond leven!

#13 Doorzettingsvermogen

Tegenslagen en teleurstellingen zijn onderdeel van het leven. Die vallen echter meer onder de zogenaamde HOE-vraag. Hoe kan dit gebeuren, hoe ga ik hier mee om, hoe kan dat nu, hoe krijg ik dat voor elkaar?

Als het WAAROM voor jezelf duidelijk is, wordt de HOE-vraag vanzelf beantwoord. Simon Sinek is een bekende auteur en spreker over de innerlijke WAAROM-vraag. De tegenpool van doorzettingsvermogen is excuses en bezwaren. Redenen om je echte WAAROM, dát doen waarvoor je op deze wereld bent gezet, achterwege te laten.

Spreek met je medewerkers over hun WAAROM, en… overdenk ook je eigen WAAROM.

#14 Uitdaging

Gedachtes hebben direct invloed op onze hormonen. Heel herkenbaar is dat een uitspraak van iemand leidt tot een blozend gezicht. Of een gedachte aan een bloedmooie man of vrouw wakkert seksuele opwinding aan. Die herken je wel. Een belangrijk hormoon dat vrijkomt bij positief getinte gedachten is dopamine. Recent onderzoek toonde ook aan dat dopamine vrijkomt als we uitgedaagd worden. Dit gelukshormoon, zoals het ook wel genoemd wordt, geeft kennelijk energie.

In de gemoedstoestand van FLOW komt ook dopamine vrij. Het maakt je in staat om groots te presteren. Iemand uitdagen, stretchen om doelen te realiseren buiten diens eigen voorstellingsvermogen, laat mensen groeien. Zodra een medewerker goed functioneert, is het signaal daar om de lat een stukje hoger te leggen.

#15 Ego

Hoe heerlijk zou het zijn als we ons EGO af en toe uit kunnen zetten. Deze beveiliger wil ons behoeden voor gevaar. Dat is fijn, maar soms ook lastig, want voor je het weet flap je er wat uit of heb je een oordeel gevormd. Zaken die de communicatie veelal niet ten goede komen.Je beveiliger kan ook op cursus gaan. Automatismen zijn te doorbreken en te vervangen door gewenste patronen. Ga na wat de oorzaak van een bepaald gedrag is en bespreek samen of een andere uitkomst meer resultaat geeft.

#16 Leefregels

Leefregels zijn prioriteiten die je je aanwent om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren met zo min mogelijk energie en maximaal rendement. Er is een schijf van vijf, maar de onderwerpen van deze schijf van vijf kunnen naar behoefte worden uitgebreid. De basiselementen zijn: sociaal, actief, fysiek, emotioneel en behoefte. Ieder mens zou eens na moeten denken over deze thema’s en hoe daarnaar te leven. Het geeft duidelijkheid voor jezelf en je omgeving. Het draagt bij aan de congruentie van energie en maakt je uniek. Het geeft structuur en onderhoudt je batterij (hoofd, hart en lijf).

 

#17 Gunnen

Als je iemand iets gunt of jou wordt iets gegund, dan brengt dat een goed gevoel naar boven. Zowel bij degene die gunt als de gegunde. Een goed gevoel zorgt voor dopamine en zendt de juiste trilling uit. Eigenlijk is het zo simpel om mensen in de juiste stand te zetten om optimaal werkplezier en levensgeluk te laten ervaren. Een interessante vraag in dezen is: wat weerhoudt je ervan om iemand (wie dat ook is) iets te gunnen? Over wie zegt dat iets? Over de gever of de ontvanger?

In het boeddhisme is het eenvoudig beschreven: je zult worden beloond voor wat je geeft. Wij kennen ook een spreekwoord: wie goed doet, goed ontmoet. Als je bemerkt dat je twijfels over gunnen of geven hebt, stel je dan de vraag wat daar de oorzaak van is en elimineer een energielek.

 

#18 Waardering

In elke workshop met medewerkers komt naar voren dat medewerkers gebrek aan waardering ervaren. Dat kan daadwerkelijk zo zijn, waarbij de kanttekening geplaatst kan worden over wat nu waardering is. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Als jouw leefregel rondom waardering bij de ander bekend is, kan die daar rekening mee houden. Ik stel dan wel eens de tegenvraag: “Goh, bedank je je directeur wel eens voor het feit dat hij elke maand netjes je salaris overmaakt?”

Hilariteit alom natuurlijk, want dat vindt men vanzelfsprekend. “Daar werken we toch voor?” Ja inderdaad en daar betaalt hij je ook voor. De directeur is ook maar een mens en vervult een rol. Ieder mens stelt waardering op prijs en zal door die waardering (nog) beter zijn best doen. Het gaat dus niet om de rol, maar om de mens. Met waardering bereik je onbewust veel meer dan je je realiseert.

#19 Respect

Dat geldt eigenlijk ook voor respect. Welke betekenis heeft dat voor jou? Voor mij betekent dat zonder oordeel naar iemand kijken en luisteren en blijk geven van waardering voor wat die persoon met zijn/haar mogelijkheden voor elkaar weet te brengen. Dat staat helemaal los van persoonlijke normen en waarden. Dat gaat niet over goed of fout. Ik ga ervan uit dat iemand handelt met goede bedoelingen. Al is de uitkomst niet altijd wat ik graag zou zien, blijf ik toch uitgaan van de oprechte bedoeling. Ik leer me steeds meer de vraag stellen waar het aan ligt en of het beïnvloedbaar is. Zo kunnen stapjes voorwaarts de springplank worden naar ongeëvenaarde prestaties.

 

# 20 Werkplezier

Laatst gaf ik een workshop die was aangekondigd als ‘training verzuim’. Ik heb een aanvullende aankondiging gemaakt en mensen toegang gegeven tot gratis video’s over Missie67 die een veel breder beeld gaven. In de training wordt eigenlijk het woord verzuim niet zozeer meer benoemd, maar wel werkplezier. En men ging zelf de link leggen tussen oorzaak en gevolg. Namelijk dat als werkplezier en levensgeluk ruimschoots voorradig zijn, er van verzuim geen sprake meer kan zijn.

Voor medewerkers bestaat werkplezier uit kwaliteit leveren, voldoende tijd en aandacht kunnen besteden, goede omstandigheden, leuke collega’s en betrokken worden bij het bedrijf. Al deze begrippen kunnen uiteraard verder uitgewerkt worden, zoals bijvoorbeeld ontwikkeling en opleiding tot verbetering van kwaliteit zullen leiden. Vraag medewerkers maar eens wat zij onder werkplezier vinden vallen en welke verbeteringen zij voor zich zien. Ik ervaar telkens dat dat interessante en vooral betrokken inzichten geeft!

#21 Kwetsbaarheid

Medewerkers laten zelden het achterste van hun tong zien uit angst voor represailles. Problemen in de thuissituatie blijven buiten de discussie en daarmee wordt de grootste bron van afgenomen belastbaarheid gemist. Het is simpel. Per definitie besteedt men meer uren aan de thuissituatie dan aan het werk. De kans dat er thuisinvloeden zijn is dan ook groter. Zodra er een vast contract is getekend, lijkt het soms wel of, als er keuzes gemaakt moeten worden, het werk het onderspit delft. De gevoelsmatige bescherming van de medewerker is groot.

Laat heel duidelijk zijn dat ik hier geen enkel standpunt over inneem of partij kies, maar het is wat ik meemaak. En het is ook te verklaren. Maar het is niet juist. Medewerkers vinden het ook niet leuk als ze erop aangesproken worden. Vandaar dat ik pleit voor een preventieve aanpak met o.a. de Missie67-formule. Deze formule geeft een waarde voor de prestatie of performance op basis van deze factoren: fysiek, mentaal, emotioneel, ontwikkeling, privé, missie, omstandigheden.

Als er veranderingen in die factoren optreden heeft dat invloed op de performance. Door deze factoren standaard te bespreken, op meerdere momenten per jaar, kunnen er geen onverwachte dingen plaatsvinden. De medewerker dient kwetsbaar te kunnen zijn door de oprechtheid en integriteit van de manager. De manager heeft maar één belang, en dat is dat de medewerker lekker functioneert. De medewerker dient dit belang in te zien en erop te vertrouwen dat de manager ook degene is die hulp kan bieden. En zo kun je vanuit kwetsbaarheid elkaar helpen en goed samenwerken.

 

#22 Veranderingen

De optelsom van veranderingen in de privésituatie en op de werkvloer maken of mensen in een risicogroep belanden. Rivolier heeft daar een model voor ontwikkeld. Dit sluit mooi aan bij kwetsbaarheid en kan besproken worden zonder over medische zaken te hoeven spreken. Praten over het leven maakt veel duidelijk. Als je het schema wilt hebben met de puntentelling, stuur dan een e-mail naar support@missie67.nl

 

#23 Preventie

Er zijn 3 fasen van preventie. Voorkomen van problemen en klachten is fase 1. Voorkomen van erger is fase 2 en voorkomen van blijvende problematiek is fase 3. Waaraan herken je dat je minder fit bent of een beginnende blessure hebt?

Verminderde fitheid en energieafname kun je herkennen aan lichamelijke signalen als sneller vermoeid, in slaap vallen als je even op de bank zit, geen zin meer hebben om te gaan sporten, hijgend de trap op gaan. Ook kleine ondefinieerbare pijntjes in je lichaam geven aan dat er ergens iets niet goed gaat. Misschien zijn de uitingen in je gedrag nog wel beter zichtbaar en voelbaar zoals: geprikkeld zijn, kort lontje, verminderde concentratie en snel afgeleid zijn.

Blessures als gevolg van overbelasting ontwikkelen zich volgens een bepaald patroon.

Graad 1: pijn aan het einde van een belasting.

Graad 2: pijn aan het begin van een activiteit, “als je eenmaal warm bent dan gaat het” en opnieuw wat last aan het einde van de activiteit.

Graad 3: je voelt het tijdens de hele inspanning.

Graad 4: het doet zo zeer dat je moet stoppen.

Graad 5: in- of afscheuring van (meestal) de aanhechting of pees.

Heb je al eens een wake-upcall gehad? Heeft je lichaam je signalen gegeven en heb je daar op tijd naar geluisterd of moest je echt wakker geschud worden, bijvoorbeeld op de all-inclusive-afdeling (intenseve care) van het lokale ziekenhuis

#24 Reintegratie

Als een medewerker zich ziek meldt, dan start ook direct de reïntegratie. Ondanks het feit dat we al 12 jaar de Wet verbetering poortwachter kennen, is er nog veel onduidelijk voor werkgevers en medewerkers over het doel van reïntegratie. In feite gaat het over het herstellen van de relatie arbeid-loon. Die is nu verstoord door allerlei mogelijke oorzaken, waarbij er te vaak een medisch sausje overheen wordt gestrooid.

Als je de reïntegratie nu eens benadert vanuit functionele inzetbaarheid, met andere woorden hoeveel kun je nog lopen, staan, zitten, duwen, trekken, concentreren et cetera, en deze beoordeling over de uit te voeren taken heen legt, wat zou iemand dan nog kunnen? Het is niet gebruikelijk, maar het is wel hoe het UWV het wil zien en ook adviseert te doen.

Mensen kunnen veel meer dan ze denken. Kijk maar eens naar Nick Vujicic, de man zonder armen en benen, wat die allemaal bereikt. En zo zijn er nog vele bekende en minder bekende mensen die tot grote prestaties in staat zijn ondanks het feit dat ze niet alle fysieke of mentale gereedschappen tot hun beschikking hebben. Ik noem het bewust geen beperking, want dat is het voor die mensen ook helemaal niet. Dat label hebben wij er met z’n allen aan gehangen. Ik heb een ander blog gemaakt over preventie en functionele inzetbaarheid. Kijk maar op….

#25 Weerbaarheid (resilience)

 

#26 Voeding

Wat is nu de juiste voeding? Grofweg zijn er 2 systemen waar je aandacht aan kunt geven, namelijk het aantal calorieën en de koolhydraatarme of -rijke voedingsstoffen. Ik wil mezelf zeker geen voedingsdeskundige noemen. Jesse van de Velde bijvoorbeeld is daar een superexpert in en heeft met zijn kennis en superfoods echt een beweging in gang gezet.

 

Wat mij enorm geholpen heeft om snel gewicht te verliezen, maar vooral veel meer energie heeft gegeven, is de mindset over voeding. En die is dat ik eet om mijn cellen van de juiste brandstof te voorzien. Door die mindset ervaar ik dat ik ‘slechte’ voeding minder lekker vind en afsla. Ik geniet enorm van uit eten gaan hoor! En een goed glas wijn hoort daar zeker bij. Maar dat is ook geen probleem dan. Door die mindset heb ik een voedingspatroon ontwikkeld waarmee ik kan spelen en de signalen van mijn lichaam opvang van welke behoefte er is.

 

#27 Bewegen

Wat voor voeding geldt, geldt ook voor bewegen. Wat is nu de standaard van voldoende beweging? Mijn advies is om een leefritme te ontwikkelen waar bewegen onderdeel van uit maakt en waar je behoefte aan krijgt als je het niet doet. En eigenlijk is alles goed, als je maar letterlijk in beweging komt om je motor aan het verbranden te krijgen. Wandelen, fietsen, tennissen, golfen, joggen, fitness, het maakt allemaal niet uit. Als je gerichter wilt bewegen, adviseer ik je zeker om een trainer in te schakelen of je te laten adviseren over het soort sport of de intensiteit waarmee je traint.

 

Heb je weinig tijd, maar wel de discipline om oefeningen te doen, denk dan eens aan tabata-oefeningen. Dit is een breed scala aan oefeningen die hoog intensief zijn, maar weinig tijd kosten. Je ziet: voor alles is een oplossing.

 

#28 Gezondheid

Bij preventie hebben we het al even gehad over gezondheidsklachten en de signalen van een wake-upcall. Een kleine hartaanval, burn-outverschijnselen, suikerziekte, overgewicht, kortademigheid. Allemaal nare dingen. Welke invloed kun je daar zelf op uit oefenen en wil je dat ook? Ervaar je gezondheidsproblemen als iets wat door de dokters moet worden opgelost of pak je het aan zoals een ondernemer alle problemen aanpakt? Namelijk door planmatig en met een doel de juiste stappen te zetten, gericht op resultaat?

 

Het is jouw lichaam, jouw belangrijkste gereedschap. Je auto, het computernetwerk, je gebit, alles wordt regelmatig in onderhoud gebracht bij de garage, systeembeheerder of tandarts. Maar check je zelf wel eens alle belangrijke functies van je batterij? En pas je je leefsystemen dusdanig aan dat je batterij je in staat stelt om gezondheidsklachten te voorkomen of te bestrijden? Volgens Bruce Lipton zijn we in staat om 90-95% van gezondheidsklachten te beïnvloeden door onze mindset en voedingspatronen. Dit in combinatie met medische hulp geeft de grootste succeskans.

(zie #2 Bouwgrond).

 

#29 Harmonie

Er wordt vaak gesproken over de balans tussen werk en privé. Dr. Irvin Masner, oprichter van BNI Network, spreekt liever over harmonie. Balans wekt de indruk dat het om tijdseenheden gaat. En dat als je die tijden overstijgt, dat je dan uit balans bent. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want als je iets doet wat je helemaal geweldig vindt, ben je perfect in balans.

 

Ik hou zelf niet zo van het woord quality time, maar als je met je gezin bent en je bent er ook echt, dan is het toch prima. In het moment zijn en daar in volle aandacht leven voor degene voor wie je er wilt zijn, zoals je partner of kinderen. Zij ervaren die volle aanwezigheid dan ook en vinden dat veel leuker dan dat je wel aanwezig bent maar met je gedachten elders.

 

#30 Nieuwsgierigheid

Interesse hebben voor nieuwe dingen, ontwikkelingen, ervaringen en belevenissen prikkelen het creatieve deel van je hersenen. Bewust en onbewust zorgt dat voor nieuwe inspiratiebronnen voor jezelf en je onderneming. In recent onderzoek kwam naar voren dat ontwikkelen en prikkelen van nieuwsgierigheid leidt tot de aanmaak van dopamine, het gelukshormoon. Dit hormoon geeft een belangrijke bijdrage aan de groei van je cellen en is de biologische basis voor de gemoedstoestand van flow.

 

#31 Mindset

‘Je krijgt wat je denkt’ is een bekend gezegde. En zo is het ook letterlijk. Bij #3 heb ik je de wet van de resonantie laten zien. Die is voor een belangrijk deel gebaseerd op de mindset. Maar mindset is ook de overtuiging hebben om doelen te realiseren. Wat heb je voor ogen en wat wil je creëren?

 

We weten dat 95% van ons dagelijks handelen eigenlijk gaat over automatismen en voortkomt uit ons onderbewustzijn. Dit deel van de hersenen is visueel ingesteld en is trainbaar. Door je letterlijk voor te stellen wat het resultaat is dat je hebt bereikt (dit is inderdaad onjuist Nederlands, maar wel zo bedoeld, met andere woorden: je ziet in de toekomst voor je hoe het is gegaan), train je je mindset in het bereiken van dat doel.

 

Andere manieren om je mindset te trainen zijn bijvoorbeeld affirmaties. Door je bepaalde zinnen in te prenten ervaart je brein dat als de norm, dus wat voor jou normaal is. Of dit al realiteit is maakt niet uit.

 

Door jezelf te programmeren in wat je wilt bereiken ga je daar ook naar handelen. Tja, dan zal het resultaat zich uiteindelijk wel aandienen.

 

#32 Inkomen en omzet

Wat is het vermogen dat je wilt opbouwen en het inkomen dat je nu wilt verdienen? Je zou kunnen zeggen: wat voor leven wil ik nu leven en daarnaartoe werken? T. Harv Eker beschrijft in zijn boek ‘Het Miljonairsbrein’, welke mindset daarvoor nodig is. Als je altijd alles op een bepaalde manier doet, zul je alles altijd op een bepaalde manier doen. Dus als je omzetfocus is op het kunnen financieren van de kosten zal dat gebeuren en zullen grotere klappers uitblijven.

 

Maar op het moment dat je dromen groter worden, gaat je creativiteit ervoor zorgen dat er andere dingen gedaan worden die de kans om die dromen te realiseren groter maken. Ik kwam laatst een grappige quote tegen van een miljardair, die zei: “Miljonairs denken niet groot genoeg”.

 

Een tweede keuze waar je voor staat is of je met je business inkomen wilt verdienen om een leuk leven te leven, of dat je een business wilt bouwen die vermogen oplevert zonder jouw directe aanwezigheid. Wat is je doel? Gaat de business voor jou werken of werk je in de business?

 

#33 Valkuilen

Een ondernemer ziet altijd kansen en ziet ook potentie bij mensen die zelf nog niet bewust waren. Een ondernemer kan mensen enthousiasmeren en inspireren. Dat is geweldig als het om klanten gaat. Maar bij aanname van teamleden ontstaat het gevaar dat de ondernemer de kandidaat zodanig weet te enthousiasmeren dat de kandidaat niet meer zichzelf laat zien. De kans op een mismatch is dan wel aanwezig.

 

Een tweede valkuil is dat een ondernemer de neiging heeft om dingen zelf te gaan doen, terwijl de meest succesvolle ondernemers mensen om zich heen verzamelen die beter in bepaalde taken zijn dan zijzelf.

 

Innovatiedrang is een derde valkuil. Als het project loopt, het product is bedacht en goed loopt, dan lijkt het wel of de spanning eraf is en een ondernemer op zoek gaat naar iets nieuws. Probeer eens om dat wat goed gaat langer vol te houden en uit te breiden. Zo kun je met minder energie meer omzet maken en levert je beschikbare tijd meer rendement op.

 

#34 Marktinvloeden

Als ik terugkijk op de 25 jaar dat ik ondernemer ben, heb ik met meer dan 50 structurele wetswijzigingen te maken gehad die van directe invloed waren op mijn bedrijfsvoering. Om gek van te worden. Achterover leunen kan gewoon niet. Als je in je business zit, heb je misschien niet altijd in de gaten wat er om je heen gebeurt, wat je concurrenten doen of welke marktveranderingen er zijn.

 

Creëer tijd om daar wel aandacht aan te kunnen geven. Bezoek seminars, congressen e.d. en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Enerzijds groei je zelf weer qua kennis, en anderzijds spreek je andere ondernemers en verneem je van hen waar zij tegenaan lopen. Dit kan een bron van inspiratie zijn om gericht te innoveren. Het bekende ondernemers-onderbuikgevoel weer gaan laten spreken. Luister daarnaar en handel op je intuïtie. Vertrouw daarop, want je hebt ervaring genoeg om de juiste beslissingen te nemen.

 

#35 Maak keuzes

Kies om gekozen te worden. Durf te kiezen voor datgene waar je hartje sneller van gaat kloppen. Kies voor missie boven carrière en vertrouw erop dat het nastreven en -leven van je missie je ruim voldoende inkomen en omzet gaat brengen. Waarschijnlijk nog veel meer dan dat je ooit had kunnen bedenken.

 

Als jij kiest, gaan anderen voor jou kiezen. Je elimineert de keuzestress van mensen door ze duidelijk te maken waar jij waarde biedt. Je kunt nooit iedereen van dienst zijn en voor iedereen een passende oplossing aanreiken. Hoe gerichter je je positie kiest, hoe meer klanten je gaat aantrekken die bij jou passen en ook graag door jou geholpen willen worden.

 

Visualiseer je ideale klant en schrijf uit aan welk profiel die klant voldoet. Ze noemen dit ook wel droomklant of avatar. Geef die klant ook een naam en richt je communicatie (denkbeeldig) aan die persoon. Dan worden je teksten veel persoonlijker en voelen mensen zich daartoe aangetrokken vanuit de herkenning die jij ze brengt.

 

#36 Team

Bedenk wat voor mensen je nodig hebt om alle facetten van je product of dienstrealisatie mogelijk te maken. Beschrijf dan vervolgens hoeveel werk je voor die mensen hebt en of dit werk er permanent is of periodiek. Vanuit die setting kun je beoordelen of je een team gaat bouwen van medewerkers in loondienst of dat je met zelfstandigen gaat samenwerken. Beiden hebben voor- en nadelen.

 

Wat ik graag mee wil geven is dat de wijze van betalen (loonstrook of factuur) geen invloed hoort te hebben op het teamgevoel. Die mensen zijn superbelangrijk voor je! Laat ze dat ook weten en waardeer ze voor het feit dat ze in je team willen zitten. Werk je met alleen zelfstandigen? Deel de successen met ze. Immers, ze hebben eraan bijgedragen en vinden het fijn om gewaardeerd te worden voor hun bijdrage. Dikke kans dat ze dat succes ook in hun social media gaan delen… Ik zeg win-win en gratis bekendheid.

 

#37 Vergeving

Nare herinneringen of ervaringen blijken een van de grootste energievreters te zijn die we kennen. Wist je dat door te vergeven wat die persoon of omstandigheid jou heeft aangedaan vooral jezelf ten goede komt? Vergeven doe je voor jezelf en niet voor de ander. Als je die ander nog spreekt zal die daar waarschijnlijk wel blij mee zijn. Neem afstand van energievreters of belemmerende gedachtes die telkens weer de kop opsteken en vergeef om meer energie te krijgen.

 

#38 Dankbaarheid

Hoe voel je je als iemand ‘dank je wel’ tegen je zegt? Of welke blik zie je bij de ander die jij bedankt? Meestal is dat positief! We spraken eerder al over flow. Welnu, dankbaarheid is de belangrijkste flowaanjager. Het maakt echt enorm veel goede hormonen aan die je in staat stellen om vooruit te komen.

 

Een uiting van dankbaarheid is dat mensen hun hand op hun hart leggen. In spreuken kom je dat veel tegen, zoals:

  • Recht uit het hart
  • Waar het hart vol van is, loopt de mond van over
  • Een pak van m’n hart
  • Hij heeft het hart op de goede plaats

 

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er zoiets als hartcoherentie bestaat. Dit is de letterlijke verbinding tussen hoofd en hart en de invloed die gedachtes op het hart hebben.

 

#39 Jobfit of fit for the job

Ben je de aangewezen persoon voor deze job? Waarom ben je eigenlijk ondernemer geworden? Was dat een bewuste keuze, ben je erin gerold of heb je het bedrijf van je ouders overgenomen c.q. geërfd?

 

Doe jij wat je het liefste doet en doe je dat in een omgeving die het beste bij je past? Weet je nog, je hebt altijd een keuze. Jij bent het gezicht van de business, pas met een stralende glimlach kan de business succesvol worden. Heb je last van hangende lippen, lees dan #1 tot en met #38 nog eens door!

Template not found..

 

Over de schrijver
Patrick
Door

Patrick

op 02 Sep 2016

Mooie checklist waarmee ik aan de slag kan!

Reactie plaatsen